Kvalifikationer
Mari Vuorela är internationellt certifierad kundaliniyogalärare (level 1 1994, level 2 2003). Mari är också ledarskapskonsult, Reconnective Healing Utövare, civilekonom och har genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi. Mari var delansvarig i Shakti Yoga Studio under åren 1995 - 2000. Från sommarem 2003 till sommaren 2009 har Mari lett Sahej.yoga.studio på heltid med ett stort antal kurser. Sedan dess hålls kurserna i olika inhyrda yogalokaler.Vem är Mari Vuorela
Jag föddes hemma på landet i mellersta Finland som tredje och yngsta dotter till föräldrar som såg oss barnen som den största gåva de fått i sina liv. Den obeskrivliga kärlek som speciellt min mor omslöt mig fyller mig med stor tacksamhet. Jag kan minnas hur jag under de tidiga barndomsåren helt kunde uppslukas av naturen. Jag talade till växter och djur och fick svar.

Så kom en tid av ett flertal flyttningar och skolbyten som gav mig en känsla av rotlöshet som jag först på senare år fått tillfälle att bearbeta. Jag har mycket energi och är till min läggning en person som inte ger mig innan jag nått den absoluta kärnan. Alltså flyttade jag till Stockholm efter studenten för att börja på Handelshögskolan, en krävande utbildning på ett språk som jag inte behärskade tillfullo. Efter examen gjorde jag en snabb karriär i ett internationellt storföretag och mitt första chefsjobb fick jag som 29-åring i ledningsgruppen på dotterbolaget i Österrike - åter i en ny miljö och ett språk som jag inte behärskade tillfullo. Väl tillbaka i Sverige prioriterade jag igen arbetet, t o m före bildandet av familj, vilket jag dock aldrig ångrat. Min sista sysselsättning som anställd var ett arbete som internkonsult, förändringsledare i en internationell koncern med bas i Stockholm, som jag lämnade på våren 2003.

Jag och mina föräldrar drabbades av tung sorg då båda mina äldre systrar dog i svåra sjukdomar 1986 och 1992. Min far och mor lämnade denna värld 2002 och 2004 i en ålder av 87 resp 89 år. En vacker och transformerande upplevelse även för mig och jag bär dem i hjärtat för alltid. Numera består min världsliga familj av mina systrars barn och deras små barn, två flickor och två pojkar.

Jag älskar livet och alla möjligheter till glädje och växande det erbjuder.

Jag har också en tydlig bild av min uppgift framöver. Och jag tänker vara öppen för olika vägar och människor som jag kommer att möta. Min vision är att få ge mitt bidrag till människors resa till en lätthet i sina liv, till hälsa och livskvalité. Yogan och de läror jag kan förmedla och på så sätt inspirera andra är en självskriven del.

Den andra delen kallar jag för Tjänande ledarskap. Dagens strukturer och krav i företagen gör att varken chefer eller medarbetare får möjlighet att använda sin lust och kreativitet - sin fulla potential - i arbetet, vilket leder till ohälsa och sämre livskvalité. Det finns ett stort behov av mer insikt och helhetssyn hos våra ledare. Med min bakgrund och erfarenhet är jag helt övertygad om att ett nytt, inne i oss själva förankrade människovänliga ledarskap också leder till bättre ekonomi. Vår syn behöver ändras från brist (=det fattas något) till överflöd (=vi har allt vi behöver) varvid ett naturligt flöde, som gagnar alla, kan få en chans. Där mod finns att börja kan gruppträning av ledare, individuell träning och arbete med företagskultur åstadkomma mirakel.

Sedan våren 2009 har Reconnective Healing och The Reconnection varit med mig och jag känner en oerhörd tacksamhet över dessa starka expansiva frekvenser som jag har möjlighet att vidareförmedla till andra. Det är en fröjd att få bevittna resultatet av healingsessionerna och särskilt roligt att höra efter The Reconnection sessionerna hur klienterna hittat klarhet i sin livsväg. Det har visat sig att healingen har gett genomgripande hjälp under 2013.

Jag ser med stor tacksamhet och ödmjukhet emot min uppgift att arbeta med mina medmänniskor och organisationer.