Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan
Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan är en kraftfull och rolig yogaform som passar ung som gammal. Den utgör en komplett vetenskap som kombinerar andning (pranayama), kroppsställningar (asanas), handställningar (mudras), ljud (naad) och meditation (dhyana). Den innehåller också en djup kunskap om människans hälsa och andliga utveckling, som under en period av mer än 35 år flitigt förmedlades av Yogi Bhajan och nertecknades.

Ordet "kundalini" betyder ordagrant "locken av den älskade". Det är en metafor, en poetisk beskrivning av energiflödet och medvetandet som redan finns inom oss alla. Utövandet av yoga hjälper dig att förena dig med det universella Självet. Denna förening av det individuella medvetandet med det universella medvetandet skapar en gudomlig förening som kallas yoga.

foton: mats landin

Kundaliniyogans väg till Sverige
Yogi Bhajan, mästare i kundaliniyoga, kom i till USA 1969 och började undervisa denna yogaform som sedan dess har spritt sig till hela världen. Till Sverige kom den i början av 1980-talet då Yogi Bhajan besökte Tomas Frankell två gånger och uppmanade honom att bli kundaliniyogalärare. 1993 började Tomas den första yogalärarutbildningen. I dag finns det flera hundra certifierade kundaliniyogalärare i Sverige och utbildning pågår runtom i landet.

Effekter av yogan
Med kundaliniyoga kan du bygga upp en frisk kropp, utveckla ett balanserat sinne och nå din inre visdom liksom öppna dörren till att närma dig din fulla potential. Yogan ger dig vitalitet och hälsa. Den gör dig utstrålande, fridfull och stark så att du kan möta livets utmaningar i balans.

Yogan ökar blodgenomströmningen och smidigheten i kroppen. Nervsystemet stärks och kroppen rensas på slaggprodukter och stress. Matsmältningen och immunförsvaret förbättras. Din upplevelse av yogan är vanligtvis en känsla av avslappning och välbefinnande. Yogan renar, läker och stärker oss i kropp och sinne och hjälper oss att nå inre balans - att få kontakt med det eviga inom oss.

Klicka vidare för Aktuellt, Program, Lärare m m i vänstra marginalen högst upp.